• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Công Ty CP Sơn Á Đông

  1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM
  Tel: 84-(8) 3855 26

Giới thiệu

 • Công ty CP Sơn Á Đông tiền thân là Công ty Sơn Á Đông được thành lập từ năm 1970, năm 1976 Công ty Sơn Á Đông được quốc hữu hóa với tên gọi Xí nghiệp Sơn Á Đông trực thuộc Công ty Sơn và Mực In - Tổng cục Hóa.
  Năm 1980, trên cơ sở hợp nhất Công ty Sơn và Mực In và Công ty Bao bì Hóa chất, Bộ Công nghiệp nặng ra Quyết định thành lập Công ty Sơn Chất dẻo trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, trong đó Xí nghiệp Sơn Á Đông là đơn vị thành viên hạch toán kinh tế phụ thuộc.
  Năm 2000, căn cứ Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngày 29/06/2000 của Bộ Công nghiệp, Xí nghiệp Sơn Á Đông được cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần Sơn Á Đông có Vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.
  Tháng 10/2004, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng hoàn toàn bằng nguồn vốn tự tích lũy.
  Tháng 12/2006, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã tăng Vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng bằng vốn tự tích lũy và vốn góp bổ sung của cổ đông hiện hữu và người lao động trong Công ty.
  Ngày 12/10/2010, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông sử dụng nguồn vốn tích lũy phát hành tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 64 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.
  Ngày 11/09/2015,  Công ty Cổ phần Sơn Á Đông sử dụng nguồn vốn tích lũy phát hành tăng vốn điều lệ từ 64 tỷ đồng lên 95,9 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.
  Ngành nghề kinh doanh:

  Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm, nguyên liệu và thiết bị ngành sơn.
  Thiết kế và cung ứng các dịch vụ kỹ thuật về sản phẩm, nguyên liệu và thiết bị ngành sơn.
  Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật

Nhãn hiệu

Sảm phẩm/Dịch vụ

 • Sản phẩm

Tin quảng cáo

 • Tin tức
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT