• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Công ty CP Dụng cụ thể thao delta

  Thị trấn Bút Sơn – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Tel: (84) 37 3643 725
  Website: deltasport.com.vn

Giới thiệu

 • DELTA là một trong những thương hiệu đứng đầu tỉnh Thanh Hóa  về  dụng cụ thể thao  và may mặc, các sản phẩm của công ty đã có mặt tại 32 quốc gia trên thế giới. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh, xnk  để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo tăng doanh thu, tăng đóng góp ngân sách nhà nước và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Nhãn hiệu

Sảm phẩm/Dịch vụ

 • Sản phẩm

Tin quảng cáo

 • Tin tức
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT