• Tài khoản
    Mật khẩu

Giới thiệu

  • Tên công ty bằng tiếng việt: Công Ty Cổ Phần Thành Chí + Tên công ty bằng tiếng Anh: Thanh Chi Corporation + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công Ty cổ Phần số 4903000306, đăng ký lần đầu, ngày 10 tháng 11 năm 2006. + Mã số Thuế : 3500771447 Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Ngày 15 tháng 6 năm 2006 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quyết định số 1740/QĐ UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển xí nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dụng trực thuộc Công ty Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (UDEC) thành công ty cổ phần. Được sự giúp đỡ của các ngành chức năng tỉnh ngày 26 tháng 10 năm 2006 Công Ty Cổ Phần Thành Chí chính thức được thành lập và đi vào hoạt động

Nhãn hiệu

Sảm phẩm/Dịch vụ

  • Sản phẩm

Tin quảng cáo

  • Tin tức
  • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
  • XEM NHIỀU NHẤT