• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Công ty cổ phần mía đường 333

  Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đak Lak
  Tel: (050) 3829112/ 3829111, Fax: (050) 3829089
  Email: sales@miaduong333.vn.

Giới thiệu

 • Lịch sử hình thành và phát triển

  Tiền thân của Công ty cổ phần Mía đường 333 là Sư đoàn 333 - đơn vị quân đội thuộc quân khu 5, Bộ Quốc Phòng. Sư đoàn 333 thành lập tháng 10 năm 1976 với nhiệm vụ chính là làm kinh tế và bảo vệ vùng giải phóng tại Tỉnh Đak Lak.

  Tháng 10 năm 1982, Chính phủ quyết định chuyển Sư đoàn 333 sang Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quản lý đồng thời đổi tên thành Xí nghiệp Liên hợp Nông Công Lâm Nghiệp 333, thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Cà phê Việt Nam. Hoạt động chủ yếu của Xí nghiệp Liên hợp Nông Công Lâm nghiệp 333 là hợp tác với Liên Xô (cũ) để trồng, sản xuất và chế biến cà phê. Trong thời gian này, Xí nghiệp Liên hợp Nông Công Lâm nghiệp 333 trực tiếp quản lý 23 nông trường và xí nghiệp.

  Tháng 11 năm 1991, Chính phủ ban hành Nghị định 388/CP-NĐ về việc thành lập các doanh nghiệp Nhà nước. Trên cơ sở đội ngũ cán bộ công nhân viên và cơ sở vật chất còn lại thuộc cấp quản lý, Xí nghiệp được thành lập lại theo Quyết định 217 ngày 9 tháng 4 năm 1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm vẫn lấy tên là Xí nghiệp Liên hợp Nông Công Lâm nghiệp 333 nhưng trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

  Xí nghiệp Liên hợp Nông Công Lâm nghiệp 333 từ một cơ quan quản lý chuyển sang sản xuất kinh doanh trực tiếp nên gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Xí nghiệp đã lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy đường. Dự án này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 484 ngày 14/05/1994 với công suất 500 TMN và chính thức đi vào hoạt động từ vụ mía 1997 - 1998.

  Ngày 19 tháng 4 năm 1997, theo quyết định số 130 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Xí nghiệp Liên hợp Nông Công Lâm nghiệp 333 được đổi tên thành Công ty Mía đường 333 cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới.

  Ngày 30 tháng 12 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định số 3762/QĐ/BNN-ĐMDN về việc chuyển mô hình hoạt động của Công ty Mía đường 333 sang mô hình hoạt động của công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Mía đường 333. Công ty Cổ phần Mía đường 333 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28/06/2006 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 40.03.000094 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đak Lak.

  Từ đó đến nay, hoạt động của Công ty ngày càng mở rộng và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc, đồng thời còn duy trì và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương nơi Công ty hoạt động

Nhãn hiệu

Sảm phẩm/Dịch vụ

 • Sản phẩm

Tin quảng cáo

 • Tin tức
Lễ trao chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng 2017 - Phần 1
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT