• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Việt Nam

  Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Hà Nội - Việt nam
  Tel: (84 4)3773 8600, Fax: (84 4)3773 8640
  Email: hudgroup@hud.com.vn.
  Website: http://hud.com.vn

Giới thiệu • Ngày 12/1/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 54/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam  và Quyết định 55/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị trên cơ sở bộ máy tổ chức của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD.

  Ngày 12/02/2010., Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 262/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty HUD giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn.

  Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 977/QĐ-TTg, chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  Ngày 8/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 345/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo điều lệ, tính đến 31/12/2009, Tập đoàn HUD có vốn điều lệ là 4.992 tỷ đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của HUD. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với HUD. Điều lệ cũng quy định ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn như sau:

  1. Ngành nghề kinh doanh chính:

  - Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp

  - Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực sau:

  + Đầu tư phát triển và thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu công nghiệp, các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, bưu chính viễn thông, công trình cấp thoát nước và môi trường;

  + Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng;

  + Tư vấn, thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dự án đầu tư, xây dựng;

  + Quản lý, khai thác dịch vụ tổng hợp các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch.

  2. Ngành nghề kinh doanh liên quan:

  - Cho thuê văn phòng làm việc; kinh doanh kho, bãi;

  - Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm;

  - Kinh doanh dịch vụ bất động sản;

  - Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành về bất động sản và xây dựng;

  - Xuất nhập khẩu lao động;

  - Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch.

  - Ngành, nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhãn hiệu

 • Trong quá trình hơn 20 năm xây dựng phát triển, HUD đã nỗ lực vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đô thị và nhà ở trên địa bàn cả nước. HUD đã vinh dự được Đảng và nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh Hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương độc lập hạng nhì, nhiều cờ thi đua và các phần thưởng cao quý khác.

Sảm phẩm/Dịch vụ

 • Sản phẩm

Tin quảng cáo

 • Tin tức
Lễ trao chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng 2017 - Phần 1
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT