• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Công ty CP Lương Thực Thực Phẩm Safoco

  1079 Phạm Văn Đồng, Khu Phố 1, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM
  Tel: 028 37 245 275
  Website: http://www.safocofood.com

Giới thiệu

 • Lịch sử hình thành
    

  Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO tiền thân là Cửa hàng Lương thực - Thực phẩm Số 4 được thành lập năm 1995 theo Quyết định số 224/STM-QĐ ngày 29/04/1995 của Sở Thương mại Tp.HCM, là đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty Lương thực Tp.HCM.

  Đến năm 1999 : Cửa hàng được đổi tên thành Xí nghiệp Lương thực - Thực phẩm SAFOCO theo Quyết định số 033/QĐ-HĐQT ngày 10/05/1999 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

  Năm 2004: Xí nghiệp đã tiến hành cổ phần hóa và chuyển hình thức doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 4451/QĐ/BNN-TCCB ngày 09/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

  Năm 2005: Xí nghiệp chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 01/05/2005 theo Giấy phép kinh doanh Số 4103003305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/04/2005 với Vốn Điều lệ là 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng), trong đó Nhà nước nắm giữ 51%. Đây là một bước ngoặc quan trọng đánh dấu sự phát triển và vị thế của SAFOCO trong ngành chế biến lương thực - thực phẩm khi chuyển từ một đơn vị doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động sản xuất - kinh doanh dưới hình thức Công ty cổ phần.

  Năm 2006: để huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 đã thông qua Phương án phát hành thêm 5 tỷ đồng do Hội đồng quản trị Công ty đề xuất. Hiện nay Công ty đang hoạt động với Vốn Điều lệ là 27.060.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ khơng trăm sáu mươi triệu đồng).

Nhãn hiệu

Sảm phẩm/Dịch vụ

 • Sản phẩm

Tin quảng cáo

 • Tin tức
Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh 2022
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT