• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện

  61 phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
  Tel: 024 38455946
  Website: www.postef.com.vn

Giới thiệu

 • Nhà máy Thiết bị Bưu điện được thành lập từ năm 1954, được chuyển thành Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện theo quyết định số 46/2004/QĐ-BBCVT ngày 15/11/2004 của Bộ Bưu chính viễn thông. Đến ngày 01/07/2005, chính thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty cổ phần.

  Hoạt động chính của công ty là kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu và cung cấp các thiết bị chuyên ngành bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

  Nguồn nhân sự hiện tại bao gồm hơn 500 cán bộ công nhân viên

Nhãn hiệu

Sảm phẩm/Dịch vụ

 • Sản phẩm

Tin quảng cáo

 • Tin tức
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT