• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Công ty Cổ phần Traphaco
  • Bảng giá sản phẩm (Giá bán buôn)

   Bảng giá sản phẩm (Giá bán buôn):


   Stt

   Tên sản phẩm

   Đvị

   Quy cách

   Giá (VNĐ đã có VAT)

   1

   Ampelop vỉ 10viên

   Hộp

   10viên/vỉ*9vỉ/hộp*48hộp/kiện

   72.000

   2

   Avircrem 250mg

   tub

   100 tub/kiện

   8.000

   3

   Avirtab 200mg

   vỉ

   10viên/vỉ*5vỉ/hộp*144hộp/kiện

   16.000

   4

   Amorvita 10viên/vỉ

   Hộp

   10viên/vỉ*6vỉ/hộp*36hộp/kiện

   49.920

   5

   Amorvita 5viên/vỉ

   Hộp

   5viên/vỉ*12vỉ/hộp*30hộp/kiện

   49.920

   6

   Amorvita - Hải sâm

   Hộp

   10 viên/vỉ*2vỉ/hộp*132hộp/kiện

   42.000

   7

   Amorvita - Ginseng

   Hộp

   5viên/vỉ*12vỉ/hộp*30hộp/kiện

   54.000

   8

   Amorvita Soft

   Hộp

   5viên/vỉ*12vỉ/hộp*30hộp/kiện

   30.000

   9

   Azithromycin 250mg

   Hộp

   6viên/vỉ/hộp*300hộp/kiện

   18.000

   10

   Aspirin 100mg

   Hộp

   10viên/vỉ*3vỉ/hộp*240hộp/kiện

   13.500

   11

   Apol tear 10ml

   Lọ

   10ml/lọ*200lọ/kiện

   6.300

   12

   Antot lysin

   Hộp

   10 ống/vỉ*2 vỉ/hộp * 36 hộp/kiện

   22.500

   13

   Benzosali 10g

   tub

   10g/tub*400tub/kiện

   8.000

   14

   Bisacodyl 5mg

   Hộp

   30viên/vỉ*2vỉ/hộp*252hộp/kiện

   7.200

   15

   Boganic hộp 2vỉ

   Hộp

   20viên/vỉ*2vỉ/hộp*160hộp/kiện

   18.400

   16

   Boganic hộp 5vỉ

   Hộp

   20viên/vỉ*5vỉ/hộp*60hộp/kiện

   45.000

   17

   Boganic hộp 5vỉ bao film

   Hộp

   20viên/vỉ*5vỉ/hộp*60hộp/kiện

   45.000

   18

   Boganic nang mềm

   Hộp

   10 viên/vỉ*5 vỉ/hộp*60hộp/kiện

   67.500

   19

   Caporil 25mg

   Hộp

   10viên/vỉ*3vỉ/hộp*220hộp/kiện

   22.500

   20

   Cadep 5g

   Hộp

   10gói/hộp*80hộp/kiện

   45.000

   21

   Carmanus

   Hộp

   5viên/vỉ*12vỉ/hộp

   126.000

   22

   Celgar 420mg

   Hộp

   10viên/vỉ*10vỉ/hộp*27hộp/kiện

   145.000

   23

   Cinnarizin 25mg

   vỉ

   25viên/vỉ*10vỉ/hộp*72hộp/kiện

   1.250

   24

   Cebral

   Hộp

   20viên/vỉ*2vỉ/hộp*100hộp/kiện

   22.000

   25

   Carbimazol 5mg

   Hộp

   10viên/vỉ*5vỉ/hộp*200hộp/kiện

   20.700

   26

   Clarithromycin 250mg

   Hộp

   14viên/vỉ/hộp * 180 hộp/kiện

   37.800

   27

   Casoran viên bao phim

   Hộp

   20viên/vỉ*5vỉ/hộp*60hộp/kiện

   36.000

   28

   Crotamiton

   tub

   380 tub/kiện

   7.900

   29

   Cagu plus

   Hộp

   10viên/vỉ* 2vỉ/hộp*100hộp/kiện

   7.500

     Colchicin   Hộp

    20 viên/vỉ*1 vỉ/hộp*180 hộp/kiện

    11.600

   30

   Dimenhydrinat 50mg

   vỉ

   10viên/vỉ*10vỉ/hộp*100hộp/kiện

   3.000

   31

   Dibetalic 15g

   tub

   120tub/kiện

   9.000

   32

   Dư­ỡng cốt hoàn

   Hộp

   20gói/hộp*42hộp/kiện

   45.000

   33

   Dafrazol 20mg

   Lọ

   14 viên/lọ*240lọ/kiện

   9.200

   34

   Đan sâm tam thất

   Hộp

   20viên/vỉ*2vỉ/hộp*132hộp/kiện

   22.500

   35

   Độc hoạt tang ký sinh

   Hộp

   10gói/hộp*80hộp/kiện

   30.000

   36

   Didicera

   Hộp

   10gói/hộp*80hộp/kiện

   30.000

   37

   Evita 20g

   Hộp

   01tub 20g/hộp*40hộp/kiện

   12.500

   38

   Fenxicam 20mg

   Hộp

   10viên/vỉ*5vỉ/hộp*150hộp/kiện

   22.000

   39

   Furosemid 40mg

   Hộp

   20viên/vỉ*2vỉ/hộp x 192hộp/kiện

   14.000

   40

   Griseofulvin 5%

   tub

   10g/tub* 400tub/kiện

   3.500

   41

   Haloperidol 1,5mg

   vỉ

   25viên/vỉ*2vỉ/hộp*222hộp/kiện

   4.500

   42

   Hoàn an thần

   Hộp

   10hoàn/hộp*50hộp/kiện

   30.000

   43

   Hoạt huyết DN 5vỉ

   Hộp

   20viên/vỉ*5vỉ/hộp*60hộp/kiện

   55.000

   44

   Hoàn điều kinh

   Hộp

   50g/gói*10gói/hộp*100hộp/kiện

   16.200

   45

   Hoạt huyết dưỡng não 1vỉ

   Hộp

   20viên/vỉ*1vỉ/hộp*100hộp/kiện

   12.000

   46

   Hoạt huyết bao phim

   Hộp

   20viên/vỉ*5vỉ/hộp

   55.000

   47

   Hoạt huyết bao phim

   Hộp

   20viên/vỉ*2vỉ/hộp*100hộp/kiện

   23.000

   48

   Hoạt huyết dd không đ­ường

   Lọ

   100ml/lọ * 48lọ/kiện

   23.500

   49

   Ich mẫu

   Hộp

   10viên/vỉ*2vỉ/hộp*132hộp/kiện

   12.000

   50

   Kem hoa hồng 18g - mới

   Hộp

   18g/hộp *150hộp/kiện

   8.300

   51

   Ketoconazol 200mg

   Hộp

   10viên/vỉ/hộp*440hộp/kiện

   16.000

   52

   Lục vị địa hoàng

   Hộp

   24hoàn/hộp*16hộp/kiện

   70.000

   53

   Levigatus 20g

   tub

   20g/tub*50tub/kiện

   9.000

   54

   Loratadin 10mg

   Hộp

   10viên/vỉ/hộp*300hộp/kiện

   8.500

   55

   Loratadin dung dịch

   Lọ

   60ml/lọ*54 lọ/kiện

   10.000

   56

   Livbilnic hộp 2vỉ

   Hộp

   20viên/vỉ*2vỉ/hộp*132hộp/kiện

   36.000

   57

   Leivis 200mg

   Hộp

    

   16.000

   58

   Leivis 2%

   tub

   10g/tub*400tub/kiện

   5.200

   59

   L- Thyroxin

   Hộp

   10viên/vỉ*3vỉ/hộp*220hộp/kiện

   4.350

   60

   Methorphan 60ml

   Lọ

   60ml/lọ * 48lọ/kiện

   17.000

   61

   Methyldopa 250mg

   Hộp

   10viên/vỉ*10vỉ/hộp *72 hộp/kiện

   80.000

   62

   Natri clorid 0,9%

   Lọ

   10ml/lọ x 360lọ/kiện

   2.500

   63

   Nhân sâm tam thất 10vỉ

   Hộp

   15viên/vỉ*10vỉ/hộp*46hộp/kiện

   60.000

   64

   Nhân sâm tam thất 5vỉ

   Hộp

   12viên/vỉ*5vỉ/hộp*60hộp/kiện

   12.000

   65

   N­ước súc miệng T-B

   chai

   28chai/kiện

   6.800

   66

   N­ước súc miệng T-B Aroma

   chai

   28chai/kiện

   13.500

   67

   Nostravin 0,05%

   Lọ

   10ml/lọ*200lọ/kiện

   4.000

   68

   Ofloxacin 0,3%

   Lọ

   5ml/lọ*100lọ/kiện

   6.500

   69

   Piracetam 400mg

   Hộp

   10viên/vỉ*6vỉ/hộp*100hộp/kiện

   18.000

   70

   Sitar

   Hộp

   10 gói5g/hộp * 100 hộp/kiện

   38.500

   71

   Serrata 10mg

   vỉ

   10 viên/vỉ*10vỉ/hộp* 92hộp/kiện

   4.500

   72

   Sovella

   hộp

   10 viên/vỉ*2vỉ/hộp*132hộp/kiện

   9.000

   73

   Stilux 60mg

   vỉ

   10 viên/vỉ*10vỉ/hộp* 92hộp/kiện

   6.500

   74

   Slaska 100ml

   Lọ

   100 ml/chai* 48chai/kiện

   17.000

   75

   Sáng mắt

   Hộp

   10 gói/hộp x 100 hộp/kiện

   18.000

   76

   Sáng mắt viên nang

   Hộp

   10 viên/vỉ* 10 vỉ/hộp

   45.000

   77

   Solutab

   Hộp

   10 viên/vỉ*5vỉ/hộp*84hộp/kiện

   25.000

   78

   Thập toàn đại bổ

   Hộp

   10 hoàn/hộp*50hộp/kiện

   28.000

   79

   Trà hà thủ ô 100g

   Lọ

   lọ100g*60lọ/kiện

   30.000

   80

   Trà hà thủ ô 3g

   Hộp

   3g/gói*10gói/hộp*100hộp/kiện

   22.000

   81

   Thanh nhiệt tiêu thực

   Hộp

   20gói/hộp*44hộp/kiện

   10.000

   82

   Trafedin 10mg

   Hộp

   10viên/vỉ*3vỉ/hộp*220hộp/kiện

   10.500

   83

   Trapha 30g

   Hộp

   45hộp/kiện* 6kiện/thùng

   6.500

   84

   Traphalucin 0,025%

   tub

   10g/tub* 480tub/kiện

   4.500

   85

   Trà tan casoran 3g

   Hộp

   10gói/hộp*100hộp/kiện

   12.500

   86

   Trà cốm gừng 3g

   Hộp

   10gói/hộp*100hộp/kiện

   6.300

   87

   Tramorin

   Hộp

   10viên/vỉ*2vỉ/hộp*100hộp/kiện

   16.000

   88

   Tramorin plus

   Hộp

   10 viên/vỉ*3 vỉ/hộp * 66 hộp/kiện

   36.000

   89

   Tradin extra

   Hộp

   10viên/vỉ*2vỉ/hộp*132hộp/kiện

   21.500

   90

   Trajordan 100ml

   Lọ

   100ml/lọ*48 lọ/kiện

   22.500

   91

   Tratrisone

   tub

    

   3.500

   92

   Tricare 500ml

   Chai

   500ml/chai*24chai/kiện

   15.500

   93

   Tranocin

   tub

   400tub/kiện

   3.000

   94

   Traflu

   Hộp

   10viên/vỉ*10vỉ/hộp *60hộp/kiện

   39.000

   95

   Traluvi

   Lọ

   lọ100ml*48lọ/kiện

   22.500

    96

    Tottim Extra  Hộp

    10 viên/vỉ*2 vỉ/hộp*132 hộp/kiện

    48.000

   97

   Viên nhai hà thủ ô

   Hộp

   20viên/vỉ*5vỉ/hộp*60hộp/kiện

   24.000

   98

   Vinpocetin 5mg

   vỉ

   25viên/vỉ*2vỉ/hộp*210hộp/kiện

   10.750

   99

   Vitamin B2 2mg

   vỉ

   30viên/vỉ*60vỉ/hộp *12hộp/kiện

   2.400

   100

   Vitamin B1 50mg

   vỉ

   10viên/vỉ*10vỉ/hộp*95hộp/kiện

   2.500

   101

   Vitamin PP  50mg

   vỉ

   30viên/vỉ*10vỉ/hộp *72hộp/kiện

   3.600

   102

   Vitamin E 400UI

   Hộp

   10viên/vỉ*10vỉ/hộp*24hộp/kiện

   78.000

    103  Vidibest

   Hộp

    10 viên/vỉ*3 vỉ/hộp

    48.000

    104  Bát Vị Quế Phụ Hộp

   10 viên/vỉ*5 vỉ/hộp*48 hộp/kiện 

   107.500 

    105  Formenton Hộp

    10 viên/vỉ*2 vỉ/hộp

    106.000

    106  Hoạt huyết dưỡng não CEBRATON S

    

   Hộp

    

   20viên/vỉ*1vỉ/hộp*100hộp/kiện

    

   12.000

    107  Hoạt huyết dưỡng não CEBRATON S

    

   Hộp

    

   20viên/vỉ*5vỉ/hộp*60hộp/kiện

    

   55.000

    108  Tottri  Hộp

    15 gói/hộp

    86.000

    109  CEBRATON  Hộp

    10 viên/vỉ*1 vỉ/hộp

    32.500

    110  CEBRATON  Hộp

    10 viên/vỉ*2 vỉ/hộp

    63.000

    111  CEBRATON  Hộp

    10 viên/vỉ*5 vỉ/hộp

    157.500

    112  Nước mắt nhân tạo TraphaEyes  Lọ

    15ml/lọ

    17.000

    113  Livercyn  Hộp

    10 viên/vỉ*3 vỉ/hộp

    153.000 

    114  AbFUCO  Hộp

    10 viên/vỉ*5 vỉ/hộp

    210.000 

    115  JAMDA  Chai

   Chai xịt 50ml 

   18.000  


   '

Lễ trao chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng 2017 - Phần 1
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT