• Tài khoản
  Mật khẩu

Giới thiệu

 • DƯỢC PHẨM CAI NGHIỆN MA TÚY BÔNG SEN:

  BÔNG SEN

  THUỐC ĐIỀU TRỊ CẮT CƠN CAI NGHIỆN MA TÚY

  ĐỘC ĐÁO VÀ QUÝ GIÁ CỦA VIỆT NAM

   

  Ma túy - Lạm dụng ma túy - đã và đang là hiểm họa của cộng đồng. Phòng chống ma túy đang là những nhiệm vụ trọng yếu và thách thức của các Quốc gia, trong đó Điều trị nghiện ma túy với các Phác đồ hiệu quả và những Dược phẩm an toàn hiệu lực cao đang là những nỗ lực và thành quả của các Nhà Khoa học, Các Nhà Y Dược học Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

  Dược phẩm Bông Sen của Công ty FATACO Bến Tre - Việt Nam với tính Khoa học-Nhân văn-Kinh tế là một trong những vấn đề nêu trên.

  Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp và Dịch vụ FATACO Bến Tre đồng thời là cơ quan chủ trì Đề tài nghiên cứu  Khoa học cấp quốc gia "Nghiên cứu thẩm định đánh giá tính an toàn và hiệu lực Thuốc Điều trị Cắt cơn cai nghiện ma túy Bông Sen" , Chủ sở hữu và Nhà sản xuất và phân phối sản phẩm.

  Tháng 11/2007 Bộ Y tế Cấp Sổ đăng ký lần đầu, năm 2009 cấp lần hai Dược phẩm Bông Sen SĐK-QLĐB-131-09, năm 2017 cấp Số đăng ký lần ba Dược phẩm Bông Sen SĐK- QLĐB- 595-17, hạn sử dụng thuốc là 04 năm.

  Ủy ban Quốc Gia Phòng Chống AIDS và Chống tệ nạn ma túy mại dâm quyết định sử dụng thuốc Bông Sen trong các Trung tâm Điều trị cai nghiện ma túy tại Việt Nam và tiếp đó Bộ Y tế cấp phép sử dụng Điều trị Cắt cơn cai nghiện ma túy rộng rãi tại Cộng đồng và Gia đình.

  Đây là  Dược phẩm duy nhất được cấp phép sử dụng tại gia đình và cộng đồng toàn quốc tại Việt Nam thuộc lĩnh vực này.

  Và đồng thời, Hiện tại Thuốc Bông Sen được Bô y tế nước Campuchia và nước Lào cấp phép lưu hành và sử dụng tại nước Campuchia và Lào.

   

Nhãn hiệu

Sảm phẩm/Dịch vụ

 • Sản phẩm

Tin quảng cáo

 • Tin tức
Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh 2020
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT