• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Công ty TNHH MTV Chiếu Sáng và Thiết Bị Đô Thị

  Số 1, Đường Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
  Tel: (024) 38253300
  Website: http://www.hapulico.com/

Giới thiệu

 • Năm 1954, sau khi tiếp quản Thủ đô, Hồ Chủ Tịch ký lệnh thành lập Nhà đèn thuộc Sở Điện lực Hà Nội gồm các nhiệm vụ như: phát điện, chiếu sáng dân dụng, chiếu sáng đường phố công cộng. Năm 1982, bộ phận chiếu sáng đường phố công cộng tách khỏi Sở điện lực, thành lập Xí nghiệp Quản lý đèn chiếu sáng công cộng theo quyết định số 738/QĐ-UB ngày 04/3/1982 của UBND thành phố Hà Nội. Theo quyết định số 4717/QĐ-UB ngày 18/10/1990 của UBND thành phố Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý đèn chiếu sáng công cộng đổi tên thành công ty Chiếu sáng công cộng. Ngày 28/04/1995 theo quyết định số 1033/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị được thành lập trên cơ sở sát nhập giữa 2 đơn vị: Công ty Chiếu sáng công cộng và Xí nghiệp Sửa chữa ô tô Hà Nội.

  Từ trước tới nay, Hapulico luôn là thương hiệu độc quyền của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị. Tiếp nối bề dày truyền thống và kinh nghiệm quý báu, công ty đã và đang là 1 trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về lĩnh vực chiếu sáng”

Nhãn hiệu

Sảm phẩm/Dịch vụ

 • Sản phẩm

Tin quảng cáo

 • Tin tức
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT