• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

  Lô C45/I, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
  Tel: (28) 3765 78 78
  Website: http://saigontabac.com.vn/

Giới thiệu

 • Căn cứ Quyết định số 319/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn;

  Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0300602679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 7 vào ngày 10/05/2018;  1. TÊN CÔNG TY:

  - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ SÀI GÒN.

  - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAIGON TOBACCO COMPANY LIMITED.

  - Tên viết tắt: CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN.

  2.  TRỤ SỞ CHÍNH:

  - Địa chỉ: Lô C45/I, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Điện thoại: +84 (28) 37657878 - 37657788

  - Fax: +84 (28) 37656345

  - Email: saigonscf@saigontabac.com.vn

  - Mã số thuế: 0300602679

  - Biểu tượng:

  Logo Thuốc lá Sài Gòn

  3.  VỐN ĐIỀU LỆ: 2.692.457.671.030 đồng (Viết bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm chín mươi hai tỉ bốn trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm bảy mươi mốt ngàn không trăm ba mươi đồng).

  4.  NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: Sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu.

  5. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

  - Ông Nguyễn Phương Đông – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty

  6. CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY:  TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM.

Nhãn hiệu

Sảm phẩm/Dịch vụ

 • Sản phẩm

Tin quảng cáo

 • Tin tức
Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh 2023
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT