• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP

  Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
  Tel: (84.28) 3 8485383
  Website: https://www.vietnamairport.vn/

Giới thiệu

 • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam hiện đang quản lý 22 Cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa. ACV chịu trách nhiệm đầu tư, khai thác, đảm bảo an ninh an toàn và cung cấp cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không tại các cảng hàng không Việt Nam.

Nhãn hiệu

 • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam hiện đang quản lý 22 Cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa. ACV chịu trách nhiệm đầu tư, khai thác, đảm bảo an ninh an toàn và cung cấp cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không tại các cảng hàng không Việt Nam.

Sảm phẩm/Dịch vụ

 • Sản phẩm

Tin quảng cáo

 • Tin tức
Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh 2023
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT