• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Công ty TNHH MTV Vicem Hoàng Thạch
  • Xi măng PCB30 - PCB40

   Sử dụng xi măng
       - Định mức cấp phối cho vữa xây đối với xi măng PCB 30
       - Định mức cấp phối cho vữa xây đối với xi măng PCB 40
       - Định mức cấp phối bê tông thông thường
       - Thi công bê tông
       - Cường độ ( mác) bê tông ứng dụng vào các công trình (móng, tường trụ cầu, trần nhà...)


                           Các chỉ tiêu chất lượng xi măng PCB30 và PCB40

   Tên chỉ tiêu
       

   Mức

   PCB 30
      

   PCB 40

   1. Cường độ chịu nén, N/mm2, không nhỏ hơn.

            - 72 giờ ± 45 phút.

            - 28 ngày ± 2 giờ.
      

    

   14

   30
      

    

   18

   40

   2. Thời gian đông kết

           - Bắt đầu, phút, không nhỏ hơn.

           - Kết thúc, giờ, không lớn hơn.
      

    

   45

   10

   3. Độ nghiền mịn.

   - Phần còn lại trên sàng 0,08mm, %, không lớn hơn

   - Bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn.
      

    

   12

    2700

   4. Độ ổn định thể thích, xác định theo phương pháp Le Chatelier,mm, không lớn hơn
      

    10

   5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3),%, không lớn hơn
      

   3,5

    

   Đặc điểm xi măng PCB30 - PCB40       

        PCB là ký hiệu qui ước cho xi măng  poóclăng hỗn hợp.
   Các trị số: 30, 40 là giới hạn cường độ chịu nén của mẫu vữa xi măng sau 28 ngày dưỡng hộ tính bằng N/mm2       
             - Độ mịn cao

             - Màu sắc xanh xám - đen

             - Thời gian ninh kết :  - Bắt đầu khoảng 110 ÷ 140 phút

                                              - Kết thúc sau 3 ÷ 4 giờ

             - Tốc độ phát triển cường độ ban đầu nhanh, rất phù hợp cho các công trình cần tháo dỡ cốp pha nhanh.
        Xi măng Hoàng Thạch có hàm lượng khoáng C3S cao, hàm lượng C3A thấp, hàm lượng vôi tự do nhỏ, độ ổn định thể tích tốt. Sản phẩm xi măng được đựng trong các vỏ bao KP nhãn hiệu con Sư tử được in xen 2 màu xanh, đỏ.

   Trong nhiều năm qua xi măng Hoàng Thạch đã được sử dụng để xây dựng nhiều công trình công nghiệp trọng điểm và dân dụng trong cả nước, được người tiêu dùng tín nhiệm.

     '

Lễ trao chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng 2017 - Phần 1
 • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
 • XEM NHIỀU NHẤT